"Pēda"

 

   Deju kolektīvs dibināts kolhozā „Aizkraukle” 1988.gada 15.decembrī.
Kolektīva mājas ir Aizkraukles pagasta kultūras namā. 1998.gadā kolektīvs ieguva nosaukumu „Pēda”.
No pirmās dienas deju kolektīvu vada horeogrāfe un deju pedagoģe Una Stakle.
„Pēda” aktīvi piedalās dažādās kultūras norisēs Aizkraukles novadā un visā Latvijā, izdejojot gan latviešu, gan cittautu skatuves un etnogrāfiskās dejas. Pēdējos gados visbiežāk dejotas J.Ērgļa, J.Purviņa, I. Dreļa, kā arī vecmeistaru H.Sūnas un I.Magones horeogrāfijas.
Kolektīvs ir iestudējis divus uzvedumus ar U.Stakles horeogrāfiju - „Sūnu ciema zēni” un „Es vēlos...”
Deju kolektīvs ir piedalījies visos (6) Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, kas notikuši kopš 1990. gada, kā arī Dziesmu un deju svētkos Rīgai - 800 (2001.gadā). 2008. gada deju svētku ietvaros bija arī deju uzveduma  „No sirsniņas sirsniņai” dalībnieks.
Pēdējos gados Aizkraukles rajona deju kolektīvu skatēs kolektīvs ieguvis 1.pakāpes diplomus. Vairākkārt „Pēda” piedalījās arī Vidzemes jauniešu deju kolektīvu konkursā „Vidzemes trejdeksnis”, 2000. gadā iegūstot  3.vietu. Jaunrades deju konkursā Valmierā atzinību ieguvušas „Pēdas” izpildītās U.Stakles dejas „Mazā Jūle” un „Medņevietis” (2000.gadā)
Vairākkārt „Pēda” ir uzņēmusi viesus  un piedalījusies
Starptautiskajā festivālā „Sudmaliņas”, kuru rīko Latvijā. Savukārt jau vismaz 20 reizes kolektīvs ir piedalījies starptautiskajos festivālos citviet Eiropā un Āzijā. Deju kolektīvs „Pēda” ir IOV asociācijas biedrs.
Festivālu programmas un koncertprogrammas Latvijā
„Pēda” bieži iestudē kopā ar I.Baumaņa vadīto kapelu.

  „Pēda” labprāt koncertē dažādos korporatīvos pasākumos,kā arī organizē Ziemassvētku pasākumus bērniem.  Kolektīva mēģinājumos ir viesojušies divi Latvijas Valsts prezidenti -Vaira Vīķe-Freiberga (2002. gadā) un V.Zatlers (2007. gadā)

Mēs priecājamies par ik vienu, kas šajos gados "Pēdā" ir dejojis, viņš ir mūsējais. Tāpēc 2011. gadā deju kolektīvā izveidojām vidējās paaudzes sastāvu.

Kolektīvā ir izveidojušās ne tikai ar dejošanu saistītas tradīcijas, bet arī brīnišķīgas tradīcijas kopīgiem atpūtas mirkļiem.

Atcerēties - ja PĒDA niez, būs liela dancošana!

 

 

   
   
   

 

 

 

 

 Par kolektīvu:

Devīze: Ja PĒDA niez, būs liela dancošana!

Dejotāji: Tagad - 47    Pavisam kopā ~ 150
Tagadējie Pēdisti līdz mēģinājumiem veikuši ~ 25096km

Statistika:
Pieņemot, ka gadā ir 52 nedēļas, katru nedēļu 2 mēģinājumi,
tad gadā notiek 104 mēģinājumi.
Pēdas 27 gados ir notikuši 2808 mēģinājumi.
Pēdas 27 gados mēģinājumos ir aizritējušas 8424 stundas.
No tā var secināt, ka tās ir 325 diennaktis jeb 10 mēneši un 25 diennaktis.

Izdzertais ūdens daudzums mēģinājumos 27 gadu laikā: ~33 140 litri ūdens.

Vēl mūs var atrast šādos interneta portālos:

                                                     

 
                                      


"Pēdas" pēdu izmēri:

 • 36 izmērs - 2
 • 37 izmērs - 1
 • 38 izmērs - 5
 • 39 izmērs - 15
 • 40 izmērs - 2
 • 41 izmērs - 2
 • 42 izmērs - 2
 • 43 izmērs - 9
 • 44 izmērs - 4
 • 45 izmērs - 3
 • 46 izmērs - 1
 • 47 izmērs - 1