Pļaviņu jauniešu deju kolektīvs "Daugaviņa"

Vadītāja: Ineta Reitere
Dibināšanas gads: 1990. gads
Kopīgie pasākumi: Ikgadējā nometne "Pēdaviņa", sadraudzības koncerti.
Apraksts:
https://www.facebook.com/jdkdaugavina/

Aizkraukles vidējās paaudzes deju kolektīvs "Radi"

Vadītāja: Una Stakle
Dibināšanas gads: 2000. gads
Kopīgie pasākumi: Ceļojums uz Ungāriju, Armēniju.
Apraksts:
Deju kolektīvs darbojas Aizkraukles pilsētas kultūras namā kopš 2000.gada oktobra un nākamajā sezonā gatavojas svinēt pastāvēšanas 15 gadus. Savas darbības laikā ir piedalījies trīs Vispārējos Latvijas Dziesmu un deju svētkos, kas ir nozīmīgākais kultūras dzīves notikums valstī un atkārtojas reizi 5 gados. Šis notikums pulcē vienkopus ap 39’000 dziedātāju, dejotāju, kā arī citu tautas mākslas žanru pārstāvjus. Lielajā estrādē a capella vienlaicīgi dzied 16’000 dziedātāju viena diriģenta vadībā un stadionā vienlaicīgi dejo 16’000 dejotāju iepriekš iestudētu horeogrāfiju. Šis unikālais notikums ir iekļauts UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Deju kolektīvs piedalījies IGF festivālā Horvātijā un Polijā, IOV festivālā Austrijā, kā arī vairākas reizes koncertējis Lietuvā, Vācijā un Austrijā.

Rīgas jauniešu deju kolektīvs "Latve"

Vadītāja: Kristīne Jirgensone
Dibināšanas gads: 1985
Apraksts:
www.dklatve.lv https://www.facebook.com/DejuKolektivsLatve/

Rīgas Tautas deju ansamblis "Gatve"

Vadītāja: Gunta Raipala
Dibināšanas gads: 1946
Apraksts:
www.gatve.lv

Gatve "Otrā iespēja"

Vadītāja: Gunta Raipala
Dibināšanas gads: 2010
Apraksts:
www.gatve.lv

Rīgas jauniešu deju kolektīvs "Austris"

Vadītāja: Elita Treilone
Dibināšanas gads: 1960
Apraksts:
www.facebook.com/jdk.austris/timeline?ref=page_internal

Rīgas Stradiņu universitātes Tautas deju ansamblis "Ačkups"

Vadītāja: Elita Treilone
Dibināšanas gads: 1951
Apraksts:
https://lv-lv.facebook.com/ackups

Kuldīgas vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bandava"

Vadītāja: Ramona Irbe

Baldones vidējās paaudzes deju kolektīvs "Degsme"

Vadītāja: Anda Krišāne
Dibināšanas gads: 1999

Baldones senioru deju kolektīvs "Degļi"

Vadītāja: Anda Krišāne
Dibināšanas gads: 2015
Apraksts:
www.facebook.com/SDK-DEG%C4%BBI-1549447952043222/